Upozornění rodičům

  1. ZUŠ je škola - nikoliv zájmový kroužek.
  2. Podáním podepsané přihlášky vzniká mezi námi závazný vztah, ve kterém my jako škola mimo jiné garantujeme i odbornou úroveň vzdělávání (danou učebními plány, osnovami a odbornou kvalifikací učitelů, ověřenou postupovými zkouškami, kontrolovanou ČŠI...). Z Vaší strany se minimálně očekává, že budou žáci chodit včas a připraveni do vyučování, budou chodit do všech předmětů daných učebním plánem a budete včas platit školné.
  3. Ukončit vzdělávání je možné písemnou odhláškou ke konci pololetí a je třeba mít uhrazené požadované školné. Jinak lze odhlásit žáka jen ze závažných zdravotních důvodů. Je tedy vhodné, zejména v hudebním oboru, dobře uvážit podání přihlášky do dalšího ročníku, neboť dojde k obsazení místa pro jiného žáka, který sice neuspěl u talentových zkoušek tak dobře, jako Vaše dítě, ale měl by snahu svojí pracovitostí tento rozdíl překonat. I když je naše školné vyšší než poplatky v zájmových kroužcích, tvoří jen tu menší část nákladů na vzdělávání.
  4. Podrobněji viz. Školní řád a Vyhláška č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání.
  5. Velmi si vážíme všech našich rodičů, pro které jsou tato pravidla samozřejmostí. (Každý vzniklý problém se zatím podařilo vyřešit na předem domluvené schůzce s třídním učitelem nebo ředitelem školy. Je třeba v klidu probrat vzniklý problém a společně najít řešení.)

Fotografie žáků v "Aktualitách" Pokud nesouhlasíte s použitím fotografií Vašich dětí na této stránce, oznamte nám to na některý náš kontakt nebo osobně. Odstraníme i kteroukoli fotografii, se kterou nebudete spokojeni.

Je dohoda mezi školami v Telči, že žáci ZUŠ nebudou muset zůstávat na doučování nebo být „po škole“ v době, kdy mají vyučování v ZUŠ. Žáci jsou však povinni na tuto skutečnost upozornit svého učitele. Oprávněnost těchto omluv bude oboustranně nahodile kontrolována.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)