Školné

Příspěvek na úhradu vzdělávání (úplata-školné) se stanovuje podle vyhlášky MŠMT ČR 71/2005 Sb. Příspěvek pokrývá pouze část nákladů na vzdělávání. Většinu těchto nákladů hradí stát, zřizovatel a případní sponzoři.

Úplata na školní rok 2020/2021

  • Přípravné studium hudebního i výtvarného oboru: 170,- Kč/měsíčně
  • Skupinová výuka hudebního oboru: 180,-Kč/měsíčně
  • Individuální výuka hudebního oboru: 250,-Kč/měsíčně
  • Základní studium výtvarného oboru: 200,-Kč/měsíčně
  • Pěvecký sbor: 60,-Kč/měsíčně


Upozornění - úplata za vzdělávání je zvýšena od 1. 9. 2015 , úplatu (tedy školné) za pěvecký sbor budou platit jen žáci, kteří nenavštěvují jiný obor v ZUŠ (hudební nebo výtvarný).

Úplata se hradí dvakrát za školní rok. První splátka za měsíce září až leden je splatná do 15. října, druhá splátka za únor až červen do 15. března. Jiný způsob splácení je možno si předem dohodnout s ředitelstvím školy (výjimečně).

Úplata se vrací při nemoci přesahující souvisle jeden měsíc. Potrvzení o nemoci musí být písemně od zákonného zástupce.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)