Obecné informace

Co je základní umělecká škola (ZUŠ)?

Základní umělecké školy umožňují podchytit a odborně vzdělávat všechny nadané i výrazně talentované jedince a připravit je na odborně prováděnou amatérskou uměleckou činnost, nebo na studium ve středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a v konzervatořích.

Cíle základního uměleckého vzdělávání

  • utvářet a rozvíjet klíčové kompetence žáků a tím kultivovat jejich osobnost po stránce umělecké
  • poskytnout žákům základy vzdělání ve zvoleném uměleckém oboru
  • po odborné stránce připravit žáky pro vzdělávání ve středních školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a v konzervatořích, případně pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením

Klíčové kompetence základního uměleckého vzdělávání

žák:

  • disponuje vědomostmi a dovednostmi, které mu umožňují komunikaci uměleckými prostředky a má schopnost uměleckému dílu rozumět a rozeznat jeho hodnotu
  • soustavnou uměleckou činností pěstuje morálně volní vlastnosti a pracovní návyky, které spoluutvářejí jeho pozitivní hodnotovou orientaci
  • váží si kulturních a uměleckých hodnot a vnímá je jako důležitou součást lidské existence; aktivně přispívá k jejich uchování a předávání dalším generacím

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)