Historie a charakteristika školy

Historie školy

  • škola byla založena v prosinci 1948 jako hudební škola a umístěna po nejnutnější adaptaci v budově právě zrušeného okresního soudu
  • tradice hudebního školství v Telči jsou však mnohem starší, zcela jistě záměrné hudební vzdělávání poskytoval jezuitský řád již v 17. století, v 19. století to byli kantoři, z nichž nejvýznamnější byl Jan Evangelista Kypta (1813-1868), první polovinu 20. století zastupují jména Karel Hejda, Stanislav Rajský, František Vlasatý, Josef Svoboda, Bohumír Pokorný …, kteří si pro své hudební působení (orchestry, kůr…) sami vychovávali muzikanty
  • v šedesátých letech minulého století byly hudební školy transformovány na lidové školy umění
  • v letech 1968 – 1972 proběhla celková rekonstrukce budovy do dnešní podoby
  • novelizace školského zákona v roce 1989 dala škole dnešní název – základní umělecká škola a zařadila ji do celého sytému na sebe navazujícího hudebního vzdělávání
  • v roce 1999 byla zařazena rozhodnutím Školského úřadu v Jihlavě do sítě škol s kapacitou 450 žáků s oprávněním poskytovat vzdělání v hudebním a výtvarném oboru, od 1. 1. 1999 Město Telč zřídilo ZUŠ jako příspěvkovou organizaci s právní subjektivitou.

Charakteristika školy

Škola byla zřízena usnesením Zastupitelstva města Telče dne 1. 1 1999 jako příspěvková organizace a byla zařazena do sítě škol rozhodnutím Školského úřadu Jihlava s kapacitou 450 žáků. Podle tohoto rozhodnutí je oprávněna poskytovat vzdělání v hudebním a výtvarném oboru.

Organizuje přípravné studium pro hudební i výtvarný obor, základní studium I. a II. stupně hudebního i výtvarného oboru.

Škola se pravidelně zapojuje do soutěží hudebního i výtvarného oboru, kde dosahuje vzhledem k velikosti školy – počtu žáků a učitelů a konkurenci ostatních ZUŠ výborných výsledků. Hudební obor se každoročně umisťuje v oblastních a krajských kolech soutěží ZUŠ, žák školy získal dokonce absolutní vítězství na Mezinárodní interpretační soutěži žesťových nástrojů v Brně. Pěvecké sbory získaly zlatá pásma v krajském kole přehlídky PS ZUŠ a PS TELČísla broznové pásmo v národním kole.Žákyně akordeonu 1.a 2. místo v národním kole, žák klarinetu 3. místo v národním kole, pěvecké duo 3. místo v národním kole. Výtvarný obor nasbíral v posledních letech celou řadu ocenění v domácích, ale i zahraničních soutěžích (například z Indie, Polska či Spojených arabských emirátů).
Pro každodenní život školy a města je přinejmenším stejně významná spolupráce školy a města. Práce žáků výtvarného oboru tvoří stálou výzdobu v řadě významných budov města, pořádáme pravidelné výstavy v přístupových prostorách školy a ve škole, na radnici a jiných místech ve městě i jinde. Hudební obor účinkuje při vernisážích výstav, předáváních cen města, Dnech otevřených památek, klubu důchodců, oblíbené jsou pořady "Vánoční zpívání","Čaje o páté", "Vánoční troubení", vystoupení na Dni matek a na dalších akcích. Na škole se připravují žáci na své budoucí povolání – pro studium na pedagogických fakultách s hudebním nebo výtvarným zaměřením, na konzervatořích, pro studium architektury a dalších oborů. Procento úspěšnosti přijetí i další uplatnění je vysoké.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)