Blahopřejeme k udělení UZNÁNÍ MĚSTA TELČ

Blahopřejeme k udělení UZNÁNÍ MĚSTA TELČ

BLAHOPŘEJEME!

UZNÁNÍ MĚSTA TELČ bylo uděleno dvěma žákům naší školy Tereze Soukupové a Janu Brtníkovi za dlouholetou vynikající reprezentaci školy.

 

 

Tereza Soukupová

Navrhujeme udělit uznání za dlouhodobou vynikající reprezentaci školy ve hře na klavír, sólovém a komorním zpěvu.

Tereza Soukupová letos reprezentovala ZUŠ Telč v soutěžích MŠMT v komorní hře, kdy se svými kolegy Janem Pelikánem a Janem Brtníkem vybojovala 1. místo v okresním, krajském a následně i ústředním kole. V roce loňském reprezentovala školu v sólovém a komorním zpěvu, kde se taktéž probojovala do kola ústředního. Z minulých úspěchů Terezy jmenujme například absolutní vítězství v okresním kole soutěží v sólovém zpěvu v roce 2018 nebo účinkování ve videoklipu pro organizaci Sdílení. Tereza v průběhu studia vystoupila na mnoha různých akcích, koncertech, vernisážích a svou všestranností a pílí významně přispěla k šíření dobrého jména školy a její reprezentaci.


 

Jan Brtník

Navrhujeme udělit uznání za dlouhodobou vynikající reprezentaci školy ve hře na klavír a klarinet

Jan Brtník v letošním roce reprezentoval ZUŠ Telč v soutěžích MŠMT v komorní hře a je nevídaným úspěchem, že se probojoval do ústředního kola hned ve dvou komorních uskupeních a ve hře na dva různé nástroje – klavír a klarinet. S kolegyní Terezou Soukupovou a Janem Pelikánem získal v ústředním kole 1. místo a s bratry Jakubem a Vojtěchem vybojovali místo 2. Jan byl zde navíc oceněn mimořádným oceněním za „interpretační všestrannost“. Se svými bratry pak získal stříbrné pásmo na Celostátní přehlídce komorních souborů ve Svitavách, kde byl opět oceněn za svůj „mimořádný muzikální projev“. Jan již minulých letech velmi úspěšně reprezentoval školu v sólové hře na klavír a klarinet, svou pílí a všestranností se řadí mezi nejlepší žáky školy a významně přispívá k vynikající reprezentaci školy i Města Telč.


 


 

Přidáno 24. 10. 2023, autor: Eva Pavlíková

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)