Kruh přátel hudby

 

Příští koncert:

Program koncertu 13. 10. 2022 Telč - NPÚ od 19:00

Duo Beautiful Strings

Monika Urbanová

Hedvika Mousa Bacha

 

A. Vivaldi – Zima – Allegro moderato – Largo - Allegro

 

J. L. Dusík – Sonáta D dur pro sólovou harfu

 

A. Dvořák – Valčík A dur

 

F. Chopin – Nokturno cis moll

 

H. Wieniawski - Mazurka Obertas

 

L. Sommer – Stínadla - Pražské tance pro housle a harfu (2022)

 

D. Henson – Conant – Barokní flamenko

 

J. Massenet - Meditace

 

G. Pugnani – F. Kreisler – Preludium a allegro

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncerty 44. sezóny - rok 2022
Připravujeme:

 

  1. D. Hájková (violoncello) + (klavír) (Listina mladých umělců) - 19. 1. sál ZUŠ

  2. Pro Arte Bohemica (M. Ambrosi - flétna + P. Žďárská - cembalo) - 18. 2. NPÚ

  3. Klavírní trio (V. Jaklová - klavír, K. Mráček-housle, D. Pěruška-violoncello) - 23. 3. sál ZUŠ

  4. J. Adamus (hoboj) + Z. Šolcová (harfa) - 7. 4. NPÚ

  5. Kaprálová Quartet (V. Panochová, S. Hurníková, E. Krestová, S. Hečová) 5. 5. NPÚ

  6. CREATRIO - parassitti musicali (L. Dušková, K. Hodinová, F. Dvořák) 25. 5. NPÚ "Klenoty barokní židovské hudby"

  7. K. Plocek a jeho hosté 8. 6. sál ZUŠ

  8. Nina Pavšek (klarinet) - 16. 9. sál ZUŠ

     9. Duo Beautiful Strings (M. Urbanová - housle, H. M. Bacha - harfa) - 13. 10. NPÚ

    10. Musica Dolce Vita (D. Demuth, Z. Šolcová, Ž. Vokálková) - 23. 11. NPÚ

 

Začátky koncertů  v 19:00.
Vstupné pro hosty bude 80,-Kč, pro členy KPH Telč 60,-Kč, studenti 30,-Kč.

Členský příspěvek 50,-Kč .

Děkuji všem, kteří ve 43. sezóně přispěli ke zdaru naší činnosti, jmenovitě paní Doskočilové a manželce Věře, za pořadatelskou službu, paní Novákové z informačního střediska radnice za plakáty a programy, paní Ampapové a Švecové za poskytnutí prostor a pomoc při organizaci koncertů v NPÚ, spolku SOMTNET za spolupraci při komunikaci s členy KPH, paní ředitelce ZUŠ Evě Pavlíkové za pomoc při organizaci koncertů, zapůjčení sálu, klavíru a dalšího potřebného!

 


Na další setkávání v roce 2022 se těší za výbor KPH
Lubomír Zadina (zadina@zustelc.cz)

V roce 2018 obržel KPH Cenu města Telče

 

 

 

 

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)