Anna Kolaříková

Anna KolaříkováBc. Anna Kolaříková, DiS., harfistka, varhanice, klavíristka, sbormistryně smíšeného pěveckého sboru Differo, organizátorka kulturních akcí. Působí v Třebíčském regionu, kde se věnuje nejen vlastní koncertní činnosti, ale i rozkvětu kulturního života, výuce na klávesové nástroje a harfy jako pedagog na Základní umělecké škole Třebíč a ZUŠ Telč.

Po absolvování ZUŠ v Třebíči nastoupila na Církevní konzervatoř v Kroměříži, kterou zakončila absolutoriem v roce 2005 - obor hra na varhany u MgA. Hany Ryšavé, klavír u MgA. Jany Fuskové, cembalo u MgA. Ivony Křivánkové. V letech 2005 – 2009 - studium hry na harfu /Konzervatoř Brno/ u Mgr. Alžběty Horské. V letech 2010 – 2018 Hudební fakulta JAMU - Metodické centrum (Současné trendy klavírní pedagogiky a hry instruktivní literatury). V letech 2014 - 2017 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. (Kulturně - historická studia, Kulturní management).

Zúčastnila se mnoha interpretačních, varhanních a cembalových kurzů (např. u Waclawa Golonky a Susan Landale - varhany, prof. Barbary M. Willi, Ph.D. - cembalo). Občasně spolupracuje jako korepetitor se smíšeným sborem Musica Animata v Třebíči. Od roku 2011 úzce spolupracuje se sopranistkou Janou Jedličkovou při koncertních produkcích hrou na harfu, varhany a klavír.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)