Výuka v hudebním i výtvarném oboru začne v pondělí 7. září 2020
S ohledem na stálá zvýšená hygienická opatření v souvislosti s výskytem nákazy COVID-19 žádáme rodiče, aby nevstupovali do budovy školy. Výjimkou jsou rodiče nejmladších žáků (do 7 let), které prosíme, aby minimalizovali svou přítomnost v prostorách školy na nezbytně nutnou dobu.
Do školy nesmí vstoupit žák, který vykazuje příznaky respiračního onemocnění.
V případě chronických obtíží (alergie), prosíme, přineste potvrzení od lékaře.
Děkujeme mnohokrát za pochopení.