Toto je TikiWiki v1.9.8.3 -Sirius- © 2002–2007 – Tiki komunita So 19 of Sep, 2020 [15:59 UTC]
Z naší činnosti
Kruh přátel hudby
vytiskni

Upozornění rodičům


1. ZUŠ je škola - nikoliv zájmový kroužek !!!

2. Podáním podepsané přihlášky vzniká mezi námi závazný vztah, ve kterém my jako škola mimo jiné garantujeme i odbornou úroveň vzdělávání (danou učebními plány, osnovami a odbornou kvalifikací učitelů, ověřenou postupovými zkouškami, kontrolovanou ČŠI...). Z Vaší strany se minimálně očekává, že budou žáci chodit včas a připraveni do vyučování, budou chodit do všech předmětů daných učebním plánem a budete včas platit školné.

3. Ukončit vzdělávání je možné písemnou odhláškou ke konci pololetí a je třeba mít uhrazené požadované školné. Jinak lze odhlásit žáka jen ze závažných zdravotních důvodů. Je tedy vhodné, zejména v hudebním oboru, dobře uvážit podání přihlášky do dalšího ročníku, neboť dojde k obsazení místa pro jiného žáka, který sice neuspěl u talentových zkoušek tak dobře, jako Vaše dítě, ale měl by snahu svojí pracovitostí tento rozdíl překonat. I když je naše školné vyšší než poplatky v zájmových kroužcích, tvoří jen tu menší část nákladů na vzdělávání.

4. Podrobněji viz. Školní řád a Vyhláška č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání.

5. Velmi si vážíme většiny našich rodičů, pro které jsou tato pravidla samozřejmostí.
(Každý vzniklý problém se zatím podařilo vyřešit na předem domluvené schůzce s třídním učitelem nebo ředitelem školy. Je třeba v klidu probrat vzniklý problém a společně najít řešení.)

Fotografie žáků v "Aktualitách" Pokud nesouhlasíte s použitím fotografií Vašich dětí na této stránce, oznamte nám to na některý náš kontakt nebo osobně. Odstraníme i kteroukoli fotografii, se kterou nebudete spokojeni.

Je dohoda mezi školami v Telči, že žáci ZUŠ nebudou muset zůstávat na doučování nebo být „po škole“ v době, kdy mají vyučování v ZUŠ. Žáci jsou však povinni na tuto skutečnost upozornit svého učitele. Oprávněnost těchto omluv bude oboustranně nahodile kontrolována.

Zapsal(a): admin poslední úprava: Neděle 29 of května, 2016 [12:12:25 UTC] uživatelem: zadina


Postaveno na Tikiwiki Postaveno na PHP Postaveno na Smarty Postaveno na ADOdb Vytvořeno pomocí CSS Postaveno na RDF
RSS Wiki rss Články RSS Galerie obrázků
Postaveno na Tikiwiki CMS/Groupware