Toto je TikiWiki v1.9.8.3 -Sirius- © 2002–2007 – Tiki komunita So 19 of Sep, 2020 [15:47 UTC]
Z naší činnosti
Kruh přátel hudby
vytiskni

Co je základní umělecká škola (ZUŠ)?


Základní umělecké školy umožňují podchytit a odborně vzdělávat všechny nadané i výrazně talentované jedince a připravit je na odborně prováděnou amatérskou uměleckou činnost, nebo na studium ve středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a v konzervatořích.

Cíle základního uměleckého vzdělávání


  • utvářet a rozvíjet klíčové kompetence žáků a tím kultivovat jejich osobnost po stránce umělecké
  • poskytnout žákům základy vzdělání ve zvoleném uměleckém oboru
  • po odborné stránce připravit žáky pro vzdělávání ve středních školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a v konzervatořích, případně pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením

Klíčové kompetence základního uměleckého vzdělávání


žák:
  • disponuje vědomostmi a dovednostmi, které mu umožňují komunikaci uměleckými prostředky a má schopnost uměleckému dílu rozumět a rozeznat jeho hodnotu
  • soustavnou uměleckou činností pěstuje morálně volní vlastnosti a pracovní návyky, které spoluutvářejí jeho pozitivní hodnotovou orientaci
  • váží si kulturních a uměleckých hodnot a vnímá je jako důležitou součást lidské existence; aktivně přispívá k jejich uchování a předávání dalším generacím

Zapsal(a): admin poslední úprava: Pondělí 24 of července, 2006 [10:00:02 UTC] uživatelem: admin


Postaveno na Tikiwiki Postaveno na PHP Postaveno na Smarty Postaveno na ADOdb Vytvořeno pomocí CSS Postaveno na RDF
RSS Wiki rss Články RSS Galerie obrázků
Postaveno na Tikiwiki CMS/Groupware