Toto je TikiWiki v1.9.8.3 -Sirius- © 2002–2007 – Tiki komunita So 19 of Sep, 2020 [16:31 UTC]
Z naší činnosti
Kruh přátel hudby
vytiskni

Celková charakteristika školy


Škola byla zřízena usnesením Zastupitelstva města Telče dne 1. 1 1999 jako příspěvková organizace a byla zařazena do sítě škol rozhodnutím Školského úřadu Jihlava s kapacitou 450 žáků. Podle tohoto rozhodnutí je oprávněna poskytovat vzdělání v hudebním a výtvarném oboru.

Organizuje přípravné studium pro hudební i výtvarný obor, základní studium I. a II. stupně hudebního i výtvarného oboru.

Škola se pravidelně zapojuje do soutěží hudebního i výtvarného oboru, kde dosahuje vzhledem k velikosti školy – počtu žáků a učitelů a konkurenci ostatních ZUŠ výborných výsledků. Hudební obor se každoročně umisťuje v oblastních a krajských kolech soutěží ZUŠ, žák školy získal dokonce absolutní vítězství na Mezinárodní interpretační soutěži žesťových nástrojů v Brně. Pěvecké sbory získaly zlatá pásma v krajském kole přehlídky PS ZUŠ a PS TELČísla broznové pásmo v národním kole.Žákyně akordeonu 1.a 2. místo v národním kole, žák klarinetu 3. místo v národním kole, pěvecké duo 3. místo v národním kole. Výtvarný obor nasbíral v posledních letech celou řadu ocenění v domácích, ale i zahraničních soutěžích (například z Indie, Polska či Spojených arabských emirátů).
Pro každodenní život školy a města je přinejmenším stejně významná spolupráce školy a města. Práce žáků výtvarného oboru tvoří stálou výzdobu v řadě významných budov města, pořádáme pravidelné výstavy v přístupových prostorách školy a ve škole, na radnici a jiných místech ve městě i jinde. Hudební obor účinkuje při vernisážích výstav, předáváních cen města, Dnech otevřených památek, klubu důchodců, oblíbené jsou pořady "Vánoční zpívání","Čaje o páté", "Vánoční troubení", vystoupení na Dni matek a na dalších akcích. Na škole se připravují žáci na své budoucí povolání – pro studium na pedagogických fakultách s hudebním nebo výtvarným zaměřením, na konzervatořích, pro studium architektury a dalších oborů. Procento úspěšnosti přijetí i další uplatnění je vysoké.

Zapsal(a): admin poslední úprava: Pondělí 19 of září, 2016 [10:41:06 UTC] uživatelem: zadina


Postaveno na Tikiwiki Postaveno na PHP Postaveno na Smarty Postaveno na ADOdb Vytvořeno pomocí CSS Postaveno na RDF
RSS Wiki rss Články RSS Galerie obrázků
Postaveno na Tikiwiki CMS/Groupware